chi phí dự án của đơn vị nghiền clinker 100 nghìn tấn ở ấn độ