có bao nhiêu nhà máy nghiền đang làm việc ở pakistan