ngành công nghiệp khai thác mỏ kazakhstan vàng coppoer