tính toán công suất của máy nén khí từ atm đến 50 atm