điều gì xảy ra nếu tấm chuyển đổi của máy nghiền hàm bị vỡ