không yêu cầu động cơ ngọn lửa trong nhà máy nghiền than