hình thành vòng trong quá trình đốt than trong lò nung xi măng