công ty sản xuất cadium sulphate ở nigeria như một chất thải