trọng lượng máy nghiền quặng của nhà máy hỗn hợp nóng apollo