khoáng chất phi kim loại được chế biến như thế nào