khai thác mỏ và khai thác đá mpanies ở trung đông hoang sơ