làm thế nào để khiến người bạn thích chú ý đến bạn